Hoppa till innehåll
Att leva med en hörselnedsättning

Hörselvård

För många uppstår en hörselnedsättning långsamt över tid, vilket gör att hörselbortfallet kan vara svårt att märka. Först när omgivningen börjat påpeka att volymen på tv:n blivit starkare, eller att man allt oftare börjat fråga om, kan man behöva kolla hörseln. Första steget är att ta kontakt med hörselvården och resultatet från en hörselmätning visar vilken typ och grad av hörselnedsättning man eventuellt har.

Att långsamt få sämre hörsel innebär också en sämre chans till delaktighet till det man bryr sig om. Att veta gör det lättare att agera och bra hjälpmedel finns att få som kan höja livskvaliteten avsevärt. I samråd med den audionom du träffar kan en konstruktiv plan göras för att förbättra din hörsituation och i förlängningen din livskvalitet.

Hörselnedsättning på grund av ålder

En åldersrelaterad hörselnedsättning sker långsamt över tid och är förrädisk eftersom man ofta inte märker av förändringen förrän tillvaron börjat begränsas negativt. Många gånger kan det vara omgivningen som först påpekar att hörseln inte är vad den varit. Genom kontakt med hörselvården görs i regel hörselmätning för status. Den här typen av hörselnedsättning påverkas av att hörselsnäckan skadats vilket försämrar funktionen. Hörselskadan blir värre med stigande ålder.

Orsakerna till en hörselnedsättning varierar.

Nedsatt hörsel av andra orsaker

Miljöfaktorer som buller, medicinering och andra livstilsfaktorer kan leda till försämrad hörsel, liksom ärftlighet och öronsjukdomar.

Som en konsekvens av skador på hörselsnäckan blir det exempelvis svårare att separera ljudkällor åt. Man kan även uppleva ökad ljudkänslighet och/eller tinnitus. Balansproblem är inte heller helt ovanliga.

I vissa fall kan en hörselnedsättning uppstå av att ljud inte når fram till hörselsnäckan på grund av hinder i mellanörat. Detta hinder kan bero på att hörselbenskedjan inte fungerar eller att trumhinnan skadats. Vid dessa typer av hörselbesvär kan hörselsnäckans funktion vara god.

I sällsynta fall kan man drabbas av en plötslig dövhet/”sudden deafness” eller en godartad tumör. Med bra diagnostik upptäcks de flesta hörselnedsättningar inom den primära hörselvården.