engagerade audionomer

Verksamheten

Inget löpande band

Audiotekets verksamhet började som en privat tinnitusinriktad hörselmottagning men har sedan juni 2023 ingått avtal med Region Stockholm. Numera består verksamheten av båda inriktningarna men med den gemensamma nämnaren att du som söker vård får stort utrymme. Besökstiderna är
generösa och du blir hörd utifrån dina hörselbesvär. Gäller dina besvär tinnitus får du möjlighet att via vår privata vård göra specialiserade audiologiska mätningar riktade mot tinnitus där även
skräddarsydd terapeutisk behandling erbjuds. Har du, eller misstänker du att du har en hörselnedsättning och behöver hörapparater får du subventionerad vård av Audioteket inom avtalet med Regionen. Frikort gäller.

Audioteket har även en ambulerande privat hörselverksamhet i Kiruna där du som är i behov av hörapparater eller andra hörselhjälpmedel som
hörselskydd och tillbehör, har möjlighet att snabbt få hjälp utan längre väntetider eller remiss.

Audiotekets grundidé

Som legitimerad audionom är målet att hjälpa människor till en bättre hörsituation och i förlängningen till en bättre livskvalitet. Detta uppnås genom att vara fackmannamässigt kunnig och samtidigt lyhörd och flexibel inför varje individs behov. Arbetet görs alltid tillsammans med patienten och hur väl samarbetet blir, avgör rehabiliteringens framgång.

Audioteket drivs av leg. audionom Aylin Ågren som har sin examen från Karolinska Institutet. Aylin har arbetat i många år inom den primära hörselvården i Stockholm där merparten av alla hörselrehabiliteringar görs inom Regionen. Idéen om att starta en egen verksamhet tog sin början i vetskapen om den orättvisa
hörselvården i Sverige och att högkvalitativ tinnitus- och hörselvård ska vara tillgänglig för alla som har behov. Som liten aktör är målet att göra stor
skillnad! 

Audioteket växer

Audioteket har sedan juni 2023 fått förstärkning av leg. audionom Pamela Villa. Pamela är en senior audionom med mångårig erfarenhet av hörselrehabiliteringar och hörapparatanpassningar. 

12
dagar har du dina hörapparater
0
år väntar de flesta innan hörselkoll
0
dagar tar en hörapparatutprovning​
Rulla till toppen