Hoppa till innehåll
Tinnitusfakta

Vad är tinnitus?

Tinnitusfakta #1
Tinnitus klassas inte som sjukdom, utan är ett symptom på underliggande orsaker som ofta har att göra med en skada i hörselorganet. Det finns olika typer av tinnitus, objektiv och subjektiv tinnitus. Objektiv tinnitus kan höras med stetoskop och kan bero på exempelvis blodkärlsproblematik. Den överlägset vanligaste typen av tinnitus är däremot subjektiv, alltså att ljuden inte har någon yttre ljudkälla och kan liknas vid fantomsmärtor. Trots att detta symptom inte går att ta på är det högst verkligt och besvärande för den som drabbas.

 

Tinnitusfakta #2
Tinnitusljuden kan upplevas komma från en eller båda sidor och kan exempelvis vara ringande, pipande, susande, brummande eller pulserande. Ljuden kan komma och gå över tid, eller vara konstanta. Vid kronisk tinnitus är ljuden konstanta men kan upplevas olika starkt under dygnets olika timmar eller vid ökad påfrestning som vid stress eller minskad sömn.
Tinnitusfakta.
Tinnitusfakta #3

Olika faktorer kan bidra till tinnitus, som åldrande, besvär i mellanörat, bullerexponering, whiplash-skador, problem i nacke och käke, sjukdomar, mediciner eller ha med blodkärlen att göra. Trots omfattande tinnitusforskning finns inte en allmän rekommendation för att minska eller bota tinnitus, men det finns vägar framåt för att minska besvärsgraden. Första steget är att ta kontakt och gå till handling.

Holistiskt program

På Audioteket kan du få hjälp att hantera dina tinnitussymptom genom våra olika holistiska program som förenar ljudterapi och hörapparater i kombination med KBT-terapi (kognitiv beteendeterapi). Forskning har visat att de bästa resultaten kommer av tinnitusvård utifrån fler aspekter, som ditt välmående och hur du hanterar de ljud som besvärar dig. I dag finns inget botemedel mot tinnitus men det finns hjälp att få. Din tinnitus behöver inte vara så framträdande att den begränsar ditt liv.

"Tinnitus förändrade mitt liv"

Läs Margaretas berättelse och få tips från audionomen.

Länktips

www.tinnitus.org.uk www.ata.orgVårdguiden/Tinnitus • Hörsellinjen: Om tinnitus • Forskningsprojektet STOP vid Karolinska Institutet.