Hoppa till innehåll
Ljudterapi & KBT

Tinnitus-
behandling

Audiotekets vård vid tinnitusbesvär

Beroende på dina behov och utgångsläge, erbjuder Audioteket olika typer av program för tinnitusbehandling.

Audiotekets unika audiologiska mätningar vid tinnitusbehandling.

Av de med tinnitus och normala resultat vid standardiserade hörselmätningar, har ca 70-80 % en hörselnedsättning i de högre frekvenserna över 8000 Hz. Audioteket erbjuder hörselmätningar upp till 16 000 Hz, vilket ger en mer komplett bild för den med tinnitusproblematik.

Audioteket erbjuder specialiserade mätningar riktade mot tinnitusproblematik. Genom frekvensmatchning kan du se i vilket område din tinnitus ligger vad gäller frekvens och ljudstyrka. Denna mätning ger mer information om din tinnitus och underlättar för justeringar med brus vid ljudstimulering.

På Audioteket görs flera specialiserade hörselmätningar för tinnitusproblematik. Bland annat erbjuds en mätning som avser att mäta hur väl du kan tänkas svara på maskering vid behandling med ljudstimulering.

Exempel på behandlingsprogram

Ljudterapi i kombination med KBT-terapi.
Det här ingår:
  • Besök hos audionom med audiologiska mätningar med inriktning mot tinnitusproblematik. Stödjande samtal (Counselling).
  • KBT-terapi-sessioner vid behov av leg. psykolog.
  • Ljudterapi med lån av hörapparater.
  • Arbetsmaterial.
Laddar…

Exempel på behandlingsprogram

Tinnitusbehandling med ljudterapeutiskt program och köp
av medicinsk-teknisk produkt.
Det här ingår:
  • Besök hos audionom med audiologiska mätningar med inriktning mot tinnitusproblematik. Stödjande samtal (Counselling).
  • Kalibrering av maskinvara, utprovning.
  • Ljudterapi enligt behandlingsprogram.
  • Köp av produkt.

tinnitusbehandling

Vad är skillnaden mellan counselling och kognitiv beteende terapi (KBT)?

Counselling syftar till att på ett strukturerat sätt ge stöd och erbjuda lösningar till individens aktuella problem, “här och nu”. Samtalen fokuserar på att ge konkret stöd, vägledning och guidning till problemlösning. I det här fallet i frågor som rör hörselbesvär, tinnitus och ljudkänslighet. Audioteket erbjuder counselling med specialinriktad KBT mot tinnitus och hyperakusis. Individen kan få exponeringsövningar eller råd vilka syftar till att förbättra situationen. Innehållet i samtalen hålls av en leg. audionom som utgår från individens behov. Antalet sessioner hos Audioteket är 1-6 sessioner.

 

KBT vid behandling av tinnitusbesvär utgår från en psykoterapeutisk metod som används vid behandling av återkommande tinnitusbesvär och/eller ljudkänslighet och där ångest och oro kan förekomma. KBT ämnar att ge djupgående och långsiktiga insikter för den drabbade. Tankar och beteenden står i fokus, vilket syftar till att hjälpa individen att förändra, hantera och överkomma det som är besvärligt.  Utgångspunkten i KBT är kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Vid behandling träffar man en leg. psykolog, oftast i 6-10 sessioner.